Utbildning Tandem

5,000.00 kr

Beskrivning

Utbildning Tandempilot
Kursen riktar sig till dig som vill flyga med passagerare. Du får flyga skärmar klassade “Tandem”.
Du får lov att flyga med passagerare som innehar minst “elevbehörighet” efter avslutad kurs.
Vi skolar tandem efter behov. Kontakta oss för förslag på datum som passar dig.
Vi är tandemproffs med stor erfarenhet, så hos oss får du verkligen lära dig vad det innebär. Vi visar dig de olika teknikerna för att säkerställa en bra flygning och skiftande väderlekar.

Inträdeskrav: Pilot 2
Kurslängd: 3-5 dagar
Kursort: Kåseberga

Utbildningsmanual